Auralagen

Ieder levend wezen heeft een aura, ook dieren, planten en bomen, en zelfs stenen hebben energetische velden om zich heen.

De aura bestaat uit verschillende lagen.

Deze verschillende lagen staan in verbinding met het fysieke lichaam door de zeven chakra's. Chakra's kan men het beste omschrijven als energie draaikolken.

Deze 7 lagen, hebben ook elk hun specifieke eigenschappen, vorm, kleur, trilling, enz...

Voor  info over de auralagen, lees hieronder verder.

Klik op onderstaande pagina's voor meer info.     

                             

                                 AURA ZIEN:                                                                                AURA VOELEN:                                                                     AURA EN KLEUREN:

                       

                                     CHAKRA'S:                                                            CURSUS AURA EN CHAKRAHEALING:                               SESSIE AURA EN CHAKRAHEALING:   

 

                         

                  

                                                                                            

De 7 auralagen staan hieronder per eigenschap vermeld:

VORM:

1e laag -  Deze laag volgt zeer goed het fysieke lichaam.

2e laag - Deze laag volgt in iets mindere mate dan de 1e laag het fysieke lichaam.

3e laag - Deze laag volgt nog redelijk de vorm van het fysieke lichaam, maar deze laag is toch ietsje zachter en meer uitdeinend.

4e laag - Deze laag heeft geen "vaste" vorm.

5e laag - Deze laag lijkt wel het negatieve beeld van de 1e laag.

6e laag - Deze laag lijkt meer op een opvulling tussen de 5e en de 7e laag.

7e laag - Deze laag lijkt sterk op een eivorm met een randje met een grote verticale Krachtstroom erdoor.

STRUCTUUR:

1e laag - Webachtige structuur van krachtlijnen en lichtstraaltjes.

2e laag - Wolkachtige structuur en deze laag lijkt vloeiender dan de 1e laag.

3e laag - Webachtige structuur van krachtlijnen en zéér fijne lichtstraaltjes.

4e laag - Wolkachtige structuur zoals de 2e laag maar meestal zacht gekleurd en ook  vrij vloeibaar.

5e laag - Een ovale achtergrond waar heldere transparante energielijnen doorlopen.

6e laag - Een soort licht zoals het licht dat je rond een kaarsvlam waarneemt met heldere lichtstralen erin.

7e laag - Een eivorm met een rand van ongeveer 1 tot 1,5 cm.

KLEUREN VAN DE LAGEN:

1e laag - Hoofdzakelijk blauw- en grijstinten.

2e laag -Alle mogelijke kleuren -(lees ook lichte donkere matte blinkende kleuren)

3e laag - Goudgeel tot citroengeel.

4e laag -Alle mogelijke kleuren zoals in de 2e laag maar gewoonlijk wel zachter (lees pastelachtige tinten met een roosachtige of oranjeachtige schijn erdoor.

5e laag - Kobaltblauw voor de achtergrond en een soort transparant voor de energielijnen .

6e laag - Mooie glinsterende pastelkleuren met een goudachtige of een zilveracht ige gloed erdoor .

7e laag- Goudachtig soms zilverachtig.

 

KLEUREN DIE HET MAKKELIJKST WAAR TE NEMEN Z IJN:

1e laag- Vonkjes blauwachtig witachtig licht.

2e laag -Wolkjes in alle kleuren van licht tot donker .

3e laag -Vonkjes goud- geelachtig licht.

4e laag -Wolkjes in pastelachtige kleuren.

5e laag -Vonkjes blauwachtig en witachtig licht.

6e laag- Wolkjes in hele zachte glinsterende pastelkleuren.

7e laag- Vlekken of draden in goudachtige kleuren .

 

BEWEGING VAN DE LAGEN:

1e laag -Vonkjes licht die bewegen langs de energielijnen.

2e laag - Deze wolkachtige structuur is constant in beweging.

3e laag - Vonken van licht de beweging maken van het hoofd naar de armen toe of zich bewegen langs andere energiebanen .

4e laag - Een voortdurende vrij langzame rustige beweging, soms ook snellere bewegingen .

5e laag -Alles lijkt hier stil te staan .

6e laag - Zachte vloeiende bewegingen zoals het licht van een kaarsvlam die maakt.

 

PULSATIE:

1e laag - Ongeveer 15 tot 20 keer per minuut.

2e laag- Tijdens vrije emoties (tijdens sessies) kunnen er kleuren "wegspringen ".

3e laag- Hier is een hoge pulsatie aanwezig .

4e laag - Geen "vaste" norm.

5e laag - Geen "vaste" norm.

6e laag - Hier spreek je eigenlijk meer van schittering in plaats va n pulsatie.

7e laag - Hier is een zéér hoge pulsatie aanwezig zodat je meer spreekt over razendsnel flikkeren, zo snel dat het bijna niet waar te nemen is.

 

PRIORITEIT:

1e laag- Deze laag is primair tegenover het fysieke lichaam omdat ze de eigenlijke vorm, matrix is waarin het fysieke lichaam zal groeien.

2e laag- Deze laag dringt soms door de 1e en/of soms door de 3e laag. Dit kan de indruk wekken dat sommige lagen door of met elkaar verweven zijn.

3e laag- Deze 3e laag kan soms de 2e laag doordringen.

4e laag - Deze laag is de eigenlijke brug, de eigenlijke verbinding tussen de hogere chacra's en lagen en de lagere chacra's en lagen.

5e laag - Deze laag is primair tegenover de 1e laag want deze laag zorgt er eigenlijk voor dat de 1e laag kan ontstaan . Het lijkt dat alles wat in de 1e laag er wel is dat er niet is in de 5e laag en ook andersom .

6e laag - Geen.

7e laag - Deze laag omsluit heel simpel alle andere 6 lagen.

 

ASSOCIATIE VAN DE KLEUR:

1e laag - Blauwachtig staat eigenlijk meer voor "gevoelige " personen . Grijsachtig staat eigenlijk meer voor krachtige personen , denk hierbij vooral aan een soort van atleten. Let wel , bij een atleet die zéér krachtig is, maar toch nog iets meer gevoelig, zal je dan weer gemakkelijker dat blauwachtige waarnemen.

2e laag- Liefde, haat, opwinding , zijn gewoonlijk heldere kleuren. Verwarring daarentegen zal je meer opmerken als donkere modderachtige  kleuren.

3e laag - Gedachtenvormen hebben als kleur goudgeel tot citroengeel , maar ze kunnen zeker en vast doortrokken worden van alle mogelijke kleuren uit de 2e laag.

4e laag - Hoe meer zachte tinten hierin zitten , hoe meer je kan zeggen dat er bij die persoon liefde aanwezig is.

5e laag - Je kan hier eigenlijk niet spreken over bepaalde kleuren maar meer over de helderheid van die kleuren en over de ordelijkheid van deze laag.

6e laag - Donkeren/of dun en niet "geladen " dan wijst dit op "te" weinig geestelijke voeding.

7e laag- Goud is de kracht die in ieder van ons te vinden is.

 

BENAMINGEN EN BIJNAMEN:

1e laag - Het etherisch lichaam - De lichaamslaag.

2e laag - Het emotionele lichaam- De emotionele  laag of de gevoelslaag.

3e laag - Het mentale lichaam- De denklaag.

4e laag - Het astrale lichaam- De astrale laag.

5e laag - Het etherisch causale lichaam - De 2e lichaamslaag.

6e laag - Het universele liefdeslichaam - De 2e emotionele laag.

7e laag - Het ketherisch causale lichaam- De 2e denklaag.                                          

 

GEMIDDELDE AFSTANDEN VANAF HET FYSIEKE LICHAAM:

1e laag - 0,5 tot 5 cm

2e laag - 2,5 tot 7,5 cm

3e laag -    7 tot 20 cm

4e laag -  15 tot 30 cm

5e laag -  45 tot 60 cm

6e laag -  60 tot 80 cm

 7e laag -  75 tot 100 cm                                                                                                  

 

VOORNAMELIJK  TE MAKEN MET...:

1e laag - Fysiek

2e laag - Emoties

3e laag - Denken

4e laag - Liefde, evenwicht , dromen

  5e laag - Fysiek op spiritueel gebied

  6e laag - Emoties en/of fysiek en/of liefde op spiritueel gebied

  7e laag - Denken op spiritueel  gebied

 

BIJZONDERHEDEN:

1e LAAG

 1. Eerst is er de vorm van deze laag en dan "groeit" het lichaam in deze vorm .
 2. Als er bij de persoon blokkeringen zijn in deze laag, dan zal je die makkelijk opmerken als een soort van onderbreking van de krachtlijnen en lichtstralen.
 3. Ook deze webachtige structuur is voortdurend in beweging maar dit is niet makkelijkop te merken.
 4. Als je de chacra's bekijkt vanuit deze laag dan merk je meestal draaikolken op met daarin kleine spiraaltjes .
 5. In het etherisch lichaam kunnen alle organen waargenomen worden.

 

 2e LAAG

 1. Door te werken met de persoon worden de kleuren terug gebracht in hun oorspronkelijke vorm .
 2. Bij het verhinderen van emoties over jezelf , gaan die wolkjes "steeds" trager stromen.
 3. Donkere stilstaande wolkjes zijn eigenlijk verstoppingen die op de duur andere auralichamen kunnen aantasten , evenals ze op de duur organen zouden kunnen aantasten.
 4. Als je de chacra's vanuit deze laag bekijkt dan merk je tornadoachtige structuren op, met kleine wervelende dingen erdoor .

 

3e  LAAG

 1. Als deze laag STERK geladen is, dan is er een krachtig en helder denkvermogen aanwezig.
 2. Als deze laag STERK geladen is, dan is er veel interesse aanwezig om te leren.
 3. Als deze laag ZWAK geladen is, dan is er een gebrek aan helderheid of mentale lenigheid.
 4. Hoe duidelijker een gedachtenvorm is, hoe duidelijker deze dan ook waar te nemen is.
 5. Als er bij een gedachtenvorm een bepaalde emotie is, dan kun je de kleur van deze emotie ook opmerken.
 6. De gedachtenvormen kunnen meestal als vlekken worden waargenomen. Let op er kunnen dus ook kleuren worden waargenomen die hier bij horen zelfs uit de (voorname lijk) 2e en de 4e laag.
 7. Als het nu gaat om b.v. een hevige pijn in de knie waarvan de persoon denkt dat hij "zijn" sport nooit meer kan doen , dan zal van deze gedachtenvorm ook wel iets van de 1e laag op te merken zijn.                                                                                   

4e LAAG

 1. Als deze laag STERK geladen is, dan zijn er gewoonlijk een heleboel krachtige relaties bij de persoon aanwezig.
 2. Als deze laag STERK geladen is, dan spelen de mensen die je nauw aan het hart liggen een belangrijke rol in je leven.
 3. Als deze laag ZWAK geladen is, dan zijn relaties minder belangrijk voor de persoon.
 4. Als deze laag ZWAK geladen is, dan kan dit voor de persoon ervaren worden dat hij/zij een "eenling" is.
 5. Als deze laag ZWAK geladen is, dan kan dit het gevoel bij de persoon opleveren dat er met relaties meer last is dan plezier.
 6. Het is deze laag die zich makkelijk kan uitstrekken naar iemand die je ziet.
 7. Als twee mensen mekaar ontmoeten, dan "stromen " er gewoonlijk grote hoeveelheden energie uit deze laag over en weer tussen die beide personen. (Meestal merkbaar als grote stromen gekleurde vloeibare wolken)
 8. Hoe intenser contacten zijn tussen personen hoe meer energie er over en weer stroomt.
 9. Als er bij de persoon "liefde" aanwezig is dan merk je meestal een roze schijn op.
 10. Als er bij de persoon "hartstocht" aanwezig is dan merk je meestal een oranje schijn op, deze prikkelt dan gewoonlijk ook de 2e chakra.
 11. Als er veel "vriendschap " aanwezig is bij de persoon dan merk je dit ook meestal op als een oranje, maar dan een oranje dat veel weg heeft van "vulkanisch" oranje .
 12. Het is ook deze laag die voornamelijk tijdens dromen op reis gaat.

 5e  LAAG

 1. Als deze laag STERK geladen is, dan is er "orde" in je leven.
 2. Als deze laag STERK geladen is, dan heb je een gedachtenvorm van alles (lees alles tussen aanhalingstekens) op de juiste moment en op de juiste plaats, met andere woorden dan is er een vrij sterk vertrouwen aanwezig naar de toekomst gericht, hetzij bewust of onbewust. Let op, het is dan echter niet noodzakelijk dat mensen met "deze dingen " bezig zijn.
 3. Als deze laag STERK geladen is, dan zal je wat je ook doet het trachten goed te doen.
 4. Als deze laag ZWAK geladen is, dan voelt de persoon zich gewoonlijk niet of niet goed verbonden met wat om hem heen is.
 5. Als deze laag ZWAK geladen is, dan wordt de persoon gewoonlijk afgeschrikt door wilskracht en precisie.
 6. Als deze laag ZWAK geladen is, dan is er meestal weinig interesse om alles netjes te houden.
 7. Als deze laag ZWAK geladen is, dan kan orde soms een echte belemmering voor de vrijheid van de persoon betekenen .
 8. Bij ziekte is het deze laag die heel veel aandacht nodig heeft. Als je met deze laag goed vertrouwt bent, kan je hier het beste "heling" op toepassen , het beste... lees eigenlijk het intensiefste.
 9. In deze laag heeft wierook en klank de beste inwerking.                                      

 

6e  LAAG

 1. Als deze laag STERK geladen is, dan stromen er energiestralen uit het lichaam in mooie rechte richtingen. Dit heeft een groot kalmerend effect op het lichaam .
 2. Als deze laag STERK geladen is, dan is er ook veel liefde voor de medemens aanwezig.
 3. Als deze laag ZWAK geladen is, dan is deze laag ook moeilijk waar te nemen bij iemand .
 4. Als deze laag ZWAK geladen is, dan zijn er meestal weinig spirituele ervaringen bij de persoon te vinden.
 5. Als deze laag ZWAK geladen is, dan zal deze laag je telkens "proberen" terug te brengen binnen de fysieke wereld . Je zal het dan zo wel onder de knie krijgen (normaal) dat je leert dat fysiek en het spirituele toch goed samen gaan . Met andere woorden , deze laag heeft de eigenschap je telkens terug in je lichaam te brengen.
 6. Deze laag wordt meestal ervaren als een soort van gelukzaligheid en ook als geestelijke liefde
 7. Deze laag heeft geen structuur maar wel een heel hoge frequentie.

 

7e LAAG

 1. Als deze laag STERK geladen is, dan bezit de persoon duidelijk creatieve ideeën.
 2. Als deze laag STERK geladen is, als deze laag beschikt over een groot vermogen, dan kan dat van de persoon een leraar maken, zelfs een leraar van vrij complexe "dingen".
 3. Als deze laag ZWAK geladen is, dan is het meestal zéér m.oeilijk om volmaaktheid te "beseffen" binnen de eigen onvolmaaktheden . Hieruit kan een zéér sterke perfectiedrang  ontstaan .
 4. De gouden krachtstroom die verticaal door je lichaam gaat, bevoorraad elke chacra (tenminste als deze krachtstroom niet geblokkeerd is) van de nodige energie .
 5. Deze laag kun je ook makkelijk voorstellen als een soort van gevlochten structuur .
 6. Deze laag is eigenlijk elastisch en heel soepel.
 7. De uiterste rand van deze laag is de rand van de aura van de persoon (rozen).
 8. Deze uiterste rand heeft een dikte van ongeveer 1 tot 1,5 cm en fungeert ook voornamelijk als bescherming.
 9. De gouden draden die in deze laag aanwezig zijn , zijn de gouden draden van de verbindingen met de rozen.

  

                         

                  

© 2015 - 2024 De Levensboom - Olen / Access Bars - Healing - Cursussen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel