Algemene Voorwaarden

1) In deze algemene voorwaarden krijgen de gebruikte termen de volgende betekenis. De verkoper: Essania bvba, die de goederen
te koop aanbiedt, via internetwinkels aan de klant. De klant: een natuurlijke persoon die goederen aankoopt via de internetwinkels
van de verkoper, zijnde Essania bvba.
2)Bij het plaatsen van een bestelling, aanvaard de klant de algemene voorwaarden van de verkoper, zoals vermeld op de site.
3) Bestellingen worden vooraf betaald, door één van de door ons aangeboden betaalsystemen, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen.
4) De verkoper, is niet verantwoordelijk voor verlies en beschadiging van de levering, vanaf deze is afgeleverd bij de besteller voor
leveringen in België, en vanaf deze afgeleverd is bij het transport voor leveringen buiten België. Tenzij anders schriftelijk
overeengekomen. De klant kan, naar eigen goeddunken, bij de verzending de optie nemen voor een verzekering tegen verlies en
beschadiging.
5) Geleverde producten uit natuurmaterialen,kunnen in vorm, kleur en grootte verschillen van het getoonde exemplaar op de
webwinkel, tenzij anders vermeld. Dit geeft de klant geen recht om enig verhaal te maken ten overstaande van de verkoper.
6) De verzendingskosten in België en internationale zendingen gebeuren eveneens aan de gangbare tarieven van de transporteur, en
deze kunnen u op voorhand medegedeeld worden op verzoek, daar deze kunnen variëren door brandstoftoeslagen. Tenzij anders
schriftelijk overeengekomen.
7) Bestellingen worden in België en internationaal via een transporteur,binnen de 10 werkdagen, na ontvangst van de betaling
geleverd.Bestellingen kunnen ook afgehaald worden bij de verkoper, op afspraak en indien deze schriftelijk bevestigd is.
8) De klant kan op simpel verzoek een factuur ontvangen van zijn bestelling. Klanten die bij de bestelling hun btw- nr. of
ondernemings-nr. opgeven, ontvangen automatisch een factuur van hun bestelling.
9) De opgegeven leveringstermijn is louter indicatief, en geeft de klant niet de mogelijkheid om enig recht te kunnen verhalen bij de
verkoper. Eventuele schade opgelopen door de klant door overschrijding van de leveringstermijn, kan niet verhaald worden op de
verkoper, zijnde Essania bvba.
10)Indien over een besteld artikel een weerhouden klacht is, zal het betaald bedrag zo snel mogelijk terugbetaald worden.
11 ) De klant moet bij klachten aangaande de levering, deze gedetailleerd binnen de 14 dagen schriftelijk bekend maken aan de
verkoper. Zo niet, vervallen de rechten van de klant aangaande deze klachten ten overstaande van de verkoper. Eventuele
retourzendingen, zijn ten laste van de klant. Tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd.
12 1) Bij overmacht kan van de verkoper, zijnde Essania bvba, geen schadevergoeding geëist worden, tenzij bij opzet of grove
nalatigheid van de verkoper.
13) De verkoper heeft het recht om bestellingen en offertes te weigeren.
14) Voor een door de klant geannuleerde of teruggezonden bestelling zal een forfaitaire administratieve vergoeding aangerekend
worden van 10 Euro (Excl. BTW).
15) De klant heeft retourrecht binnen de 14 dagen na ontvangen van de bestelling. De retour kosten van de bestelling, zijn ten laste
van de klant. De terugbetaling geschied na mindering van de reeds gemaakte kosten ( verzendingskosten en forfaitaire
administratiekosten )
16) Bij laattijdige betaling, ( 30 dagen na bestel- of factuurdatum ) zal een verwijlinterest van 10% op jaarbasis aangerekend worden,
met een minimum van 25 euro excl. BTW. Alle kosten voor het innen van betalingen en verwijlinteresten van bestellingen en / of
facturen, vallen onherroepelijk ten laste van de koper.
17) Al de prijzen in deze webwinkel, zijn uitgedrukt in euro`s en inclusief btw, tenzij anders vermeld. De verzendingskosten zijn ten
laste van de klant. Tenzij anders overeengekomen en schriftelijk medegedeeld.
18) Deze site is eigendom van, en wordt beheerd door de verkoper, zijnde Essania bvba.
19) Alle afwijkingen op deze algemene voorwaarden, dienen schriftelijk te gebeuren om geldig te zijn.
20) Verpakkingen die geopend zijn worden niet teruggenomen.
21) Cursussen of workshops, die vroegtijdig beeindigd worden door de klant, geven geen recht op terugbetaling van de niet opgenomen lessen. De niet opgenomen lessen, kunnen mits aanmelding en goedkeuring, in een latere reeks van dezelfde cursus, terug gevolgd worden. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 De Levensboom - Olen / Access Bars - Healing - Cursussen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel